انواع کفپوش های نساجی مثل انواع فرش ماشینی

تاریخ ثبت : 1399/05/19


مدیریت این شرکت بر اساس اهداف خود مبنی بر گسترش و توسعه کیفی محصولات و نیز حصول اطمینان از مطابقت کیفیت محصولات با وضعیت استاندارد و آزمایشگاه شرکت فرش قصر ایرانیان را در 1392 راه اندازی و مجهز نمود.
مدیریت این شرکت بر اساس اهداف خود مبنی بر گسترش و توسعه کیفی محصولات و نیز حصول اطمینان از مطابقت کیفیت محصولات با وضعیت استاندارد و آزمایشگاه شرکت فرش قصر ایرانیان را در 1392 راه اندازی و مجهز نمود.

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب