0
تراکم 3600
20
1200 Reeds
76
0
3600 Picks
12 Colors
تعداد طرح های موجود در سایت
مجموع :112
آخرین اخبار آرشیو
انواع کفپوش های نساجی مثل انواع فرش ماشینی

مدیریت این شرکت بر اساس اهداف خود مبنی بر گسترش و توسعه کیفی محصولات و نیز حصول اطمینان از مطابقت کیفیت محصولات با وضعیت استاندارد و آزمایشگاه شرکت فرش قصر ایرانیان را در 1392 راه اندازی و مجهز نمود.

انواع کفپوش های نساجی مثل انواع فرش ماشینی

این آزمایشگاه جهت تست و آزمون انواع کفپوشهای نساجی مثل انواع فرش ماشینی و گلیم و ... و نیز انواع نخ مورد مصرف در آنها(نخ پرز–نخ تار–نخ پود) به پیشرفته ترین تجهیزات مربوطه مجهز گردید .

Iranian Palace Carpet Co. | All Rights Reserved - © 2020 | Designed By: ariaads.ir